Životopis

Angelo Purgert se narodil 24. října 1965 v Praze. Jeho fotografické začátky jsou i díky otci-fotografovi spojeny s legendárním aparátem Flexaret. Absolvoval Pražskou fotografickou školu a polygrafickou školu. Své fotografie publikuje v cizojazyčných knihách, komerčním tisku a reklamě. Koncepčně i fotograficky se podílel na knize“ To nejlepší z Prahy“, která vyšla v osmi jazykových mutacích. V roce 2001 se umístil na prvním místě fotografické soutěže “Praha zamilovaná“. Také získal několik ocenění od mezinárodní fotografické federace FIAP. Na jaře roku 2011 vydalo v nakladatelství Trojzvuk knihu autorských fotografií s názvem “První Republika“. Jeho fotografie s názvem “Dáma s psíkem“ byla zařazena do stálé sbírky Národního muzea fotografie České republiky. Je členem České federace fotografického umění, členem Mezinárodní federace novinářů a lektorem Pražské fotografické školy. Je autorem charitativních fotografických projektů “První republika“, „Portréty osobností“  a “Jiný svět“. Každý rok pořádá výstavy z tohoto projektu v České republice i v zahraničí.  Jeho doménou je portrétní a inscenovaná fotografie.

Angelo Purgert was born on 24 October 1965 in Prague. His father was a photographer and like him he began with the legendary Flexaret apparatus. He graduated from the Prague School of Photography and Polygraphy . His photos can seen in foreign literature, commercial press and advertising. He contributed both to the design and photographic content of the book “The Best of Prague“ published in 8 languages. In 2001, he got the first prize in the photographic competition „Prague in love“. He has also won several awards from the International Federation of Photographic FIAP. In the spring of 2011 the publisher Trojzvuk released a book of copyrighted photographs entitled “First Republic. His photo “Lady with a doggie“ was placed in the permanent collection of the National Museum of Photography in the Czech Republic. He has been a member of  Czech Federation of Art photography, a member of the International Federation of Journalists, as well as teaching at the Prague School of Photography is the founder of the charity photo projects “ The First Republic“, „Celebrity portraits“ and “Other world“. Every year an exhibition of this project takes place in both the Czech Republic and abroad. He specializes in portrait photography.

error: Máte zájem o fotografie? Kontaktujte mne. Více v sekci Kontakt.