Životopis

Angelo Purgert se narodil 24.října 1965 v Praze. Je členem České federace fotografického umění, uznávaným lektorem a držitelem několika mezinárodních ocenění. Jako autor stěžejní myšlenky navrátit ve svých fotografiích život letům třicátým, inspiroval produkci populárního českého seriálu První Republika. V roce 2010 vystavuje fotografie První Republika společně s Alfonsem Muchou v Obecním domě v Praze. Angelův talent vdechuje věčný život okolí, lidem a přírodě kolem něj. Důležitou součástí jeho práce jsou charitativní projekty, zaměřené především na pomoc dětem. Když vzpomíná na své dětství slyší praskání dřeva v krbu a cítí vůni lesa. Vyrůstal v chatě uprostřed přírody s otcem fotografem, vedle kterého se naučil vnímat své okolí přes objektiv legendárního fotoaparátu Flexaret. Angelovou doménou je portrétní fotografie a jeho styl je také nazýván fotografickou lyrikou

Cesta studijní vedla zpět do města, kde absolvoval fotografickou a polygrafickou školu. Rodná Praha mu vždy byla inspirací a dodnes jej fascinuje její různorodost, atmosféra a unikátní prolínání stylů. Koncepčně i fotograficky se podílel na knize “To nejlepší z Prahy”, která byla v roce 1994 publikována v osmi jazykových mutacích. V roce 2001 se umístil na prvním místě ve fotografické soutěži “Praha zamilovaná”. Jeho portfolio doplňuje charitativní projekt “Portréty osobností”, na kterém spolupracovali osobnosti českého filmového a divadelního světa. Projekt “Jiný svět” odkrývá zapomenuté krásy života v přírodě, ze kterého vzešla moderní civilizace dneška.

Po pádu opony, měl systém najednou rozvázané ruce a showbusiness pohltil svět fotografie. Focení portrétů, celebrit, modelek, hereček a herců byl každodenní chleba. Valí se moře zakázek, které Angelo fotí na kinofilm. Záleží na každém zmáčknutí, bez luxusu okamžitého smazaní toho co se nepovedlo a následného přefocení. “Každý člověk je zajímavý, v každé tváři je příběh.” Umění tradiční fotografie dnes Angelo předává dál. Zavedené a úspěšné fotokurzy, které vede se svojí ženou Šárkou ho dovedly k myšlence vybudování fotografické školy, kterou dnes staví společně se svým týmem. “Své žáky učím nad každou fotkou přemýšlet, snažím se jim předat dovednosti, které jsem získal praxí před tím, než trh zaplavila digitální fotografie.” Angelův návrat k hodnotám z minulosti žije také v nápadu vizualizace let třícátých. Uměleckým záměrem retrospektivy projektu První Republika je akcent na detail, jemnost, módní tvořivost a ženskou krásu oproštěnu od drsnosti a sex appealu tak jak jsme na ni obecně zvyklí z mainstreamových medií.

V roce 2018 v rámci stoletého výročí založení republiky Angelo ve spolupráci s nakladatelstvím Omega vydává autorskou knihu pod názvem První Republika. Součástí vydání je fotografie “Dáma s psíkem”, která byla zařazena do stálé sbírky Národního muzea fotografie České republiky. Když Angelo nefotí a nelektoruje, tak sportuje, zabývá se muzikou a tráví čas se svojí rodinou.

Angelo Purgert, born on October 24th, 1965 in Prague, is an internationally-acclaimed award winning photographer, lecturer and member of the Photographic Art Federation. His idea to capture the spectacular era of the Czechoslovak First Republic (1918-1938) in images led to the production of the popular Czech television series First Republic (První Republika). In 2010 Angelo exhibited his original První Republika inspired photos side by side works by the legendary Alfons Mucha in Prague’s famed art nouveau Municipal House. Angelo breathes life into the surrounding environment, people and nature. He is passionately involved in charity with a focus on children. His own childhood recalls crackling fires and the scents of the forest as he grew up in a cabin by a forest lake with his father, who introduced Angelo to a Flexart camera, sparking his lifelong passion. Angelo’s style is referred to as lyric photography.          

Back in Prague he studied at photography and printing school, drawing inspiration from the Golden City at every turn. Even today he is still fascinated by Prague’s diversity, atmosphere and unique overlapping styles. His first works were published in 1994 in “The Best of Prague” collection, printed in eight languages. In 2001 Angelo received first place in the “Prague in Love” competition. “Celebrity Portraits” is Angelo’s biggest charity project, on which he cooperated with renowned Czech actors from film and theater. Meanwhile, his “The Other World” project uncovers the forgotten beauty of natural life that gave birth to today’s modern civilization.

After the 1989 fall of the Iron Curtain celebrity portraits, photos of models, actresses and actors become Angelo’s daily bread. Shot on film, every push of the shutter mattered without the luxury of immediately deleting and retaking a photo. “Every person is special, every face has its own story,” he says. Angelo preserves the art of traditional photography in popular photo courses and lectures, organized and taught together with his wife Šárka. “I teach my students to think every photo through,” he says. “My aim is to convey the practical field skills I acquired before digital photography flooded the world.” Angelo has a vision to build a professional school of photography.

Angelo’s return to traditional values is embodied in his First Republic retrospective — a visualization accenting the details, tenderness, fashion and feminine beauty freed from the toughness and sex appeal we are used to seeing in mainstream media. In 2018, the Czechs celebrate the 100th anniversary of the First Republic and so does Angelo. In cooperation with Omega publishing house he is issuing a limited edition set of 100, leather bound, First Republic books. The photograph “Lady with Dog”, included in the limited edition, is housed at the Czech National Museum of Photography. When not taking pictures, Angelo plays sports and music, teaches, and spends time with his family.